Naturbørnehuset
 
Grønne Spirer

Jeg hedder Malene og  jeg er Grønne Spirer-ansvarlig. Jeg vil kort beskrive hvad Grønne Spirer er og hvorfor vi har valgt at deltage.

Hvad er Grønne Spirer..?

Grønne Spirer er: sunde børn med røde kinder som godt må få snavsede fingre. Grønne Spirer er: nysgerrige pædagoger, der oplever og undres med børnene.
Grønne Spirer er en mærkningsordning, hvor børneinstitutioner med fokus på natur og miljø får tildelt et Diplom og et Grønt Flag.
Grønne Spirers medlemsinstitutioner arbejder med alt fra kryb og kravl til bålmad, skovtrolde, krabefangst, naturlege, affaldsindsamling osv.

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner. Med ordningen ønsker vi at støtte og synliggøre institutionernes arbejde for en grønnere hverdag.

Det Grønne Flag er en synlig anerkendelse af de institutioner, hvor børn og voksne er lidt tættere på naturen omkring os.

Alle kan være med i Grønne Spirer og få del i kurser og materiale. For at modtage Det Grønne Flag skal institutionen dog opfylde nogle særlige krav.

Grønne Spirer afholder kurser hvert forår og efterår. Alle er velkomne på Grønne Spirers kurser.

Grønne Spirer samarbejder med kommuner, som ønsker en hverdagskultur i institutionerne.

Derfor er vi med i med i Grønne Spirer.

Det er værdifuldt at:
Barnet opnår en tryghed og fortrolighed med naturen, samt får viden om og forståelse for sammenhængene i den.
I rigtig mange af vore aktiviteter i Natur-børnehaven inddrages naturen, som materiale. Mange af aktiviteterne har deres udspring i de tidligere kulturperioders levevis, da mennesket levede tæt på naturen og var direkte afhængig af den. Ved på denne måde at arbejde med naturen opleves sammenhænge i den, i konkrete oplevelser hvor børnene selv er aktivt handlende. Naturen bruges også i formidlingen af livets mange nuancer

Derfor er institutionen indrettet med:
Gode og inspirerende udendørs faciliteter: Naturhus, bålpladser, bålhuse, plantekasser, samt let adgang til sportsplads og naturområder

Derfor gør vi:

  • Laver temaer hvori naturen indgår
  • Er ude det meste af tiden (fra kl. 8-17)
  • Bruger de omkringliggende naturområder
  • Spiser økologisk, når det kan lade sig gøre