Villa Villakulla
 
Forældresamarbejde

I Villa Villakulla vægter vi forældresamarbejde meget højt. Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv samtidig med, at børnene tilbringer mange timer i institutionen.

Dagligt forældresamarbejde:
I både vuggestue og børnehave vil der være et tæt og dagligt forældresamarbejde, som vil have grund i anerkendelse, nærvær og respekt. Personalet arbejder professionelt i samarbejdet og anerkender forældrenes oplevelser og behov. For at give barnet en god, tryg og udviklende hverdag er det vigtigt med en tæt dialog forældre og ansatte imellem. Dialogen kan f.eks. tage udgangspunkt i spørgsmål som:

Har barnet haft en god morgen?
Sker der forandringer i hjemmet som påvirker barnet?
Hvordan har barnets dag været i Villa Villakulla?
Har der været nogle specielle hændelser I skal vide mere om?
Er der brug for en snak, hvor der er sat ordentlig tid af til det?

Har du spørgsmål, forslag eller klager vedrørende dit barns ophold i Villa Villakulla eller om institutionen i almindelighed, så henvend dig til personalet eller institutionens leder. Du er også velkommen til at kontakte forældrebestyrelsen.
Personalet og forældrebestyrelsen har tavshedspligt.