Naturbørnehuset
 
Om Naturbørnehaven
Så er flaget hejst.

 

Naturbørnehaven Fuglereden har igen i år 2014 fået det grønne flag fra Friluftsrådets under temaet: Havens cyklus året rundt.

Det kommende års arbejde med grønt spire fokus, i året marts 2014-15, har vi valgt skal være: Genbrug, samt Naturens cyklus.

Dette er nu i samarbejde mellem bestyrelse og personale indarbejdet i vores års og læreplan.