Naturbørnehuset
 
Naturbørnehavens vision

        

Visionen og det overordnede dannelsesmål vi i Naturbørnehuset ønsker, at målrette vores arbejde med børnene ind efter er følgende:

 

Med udgangspunkt i naturen vil vi hver dag arbejde med:

 

At opnå en meningsfuld dannelse af børnene, hvor ansvarlighed, forståelse og indsigt hos barnet, i forhold til dets omgivelser, er og bliver en naturlig udvikling. Som det overordnede læringsmål ønsker vi, at barnet skal udvikle sig til et "helt" menneske, selvstændigt og med en solid social ballast, -en humanistisk indstillet personlighed, der samtidig er handlekraftig og i stand til at præge sit eget liv. Vi ønsker og søger at, opdrage med udgangspunkt i motivation af barnets egen nysgerrighed.

 

Vi ser ikke på opdragelse af børn som noget, der kun foregår i hjemmet, men som noget der foregår i alle barnets omgivelser. Opdragelse må derfor her hos os ses som den samlede socialisering og dannelse af barnet. Dette betyder at opdragelsen af barnet må ske i et tæt, åbent og tillidsfuldt samarbejde med barnets forældre, byggende på gensidig respekt og anerkendelse.

 

Vores hverdag indeholder følgende 5 overordnede indlærings strenge: Oplevelser, aktiviteter, leg, sprog og motorik/bevægelse.