Naturbørnehuset
 
Vores syn på barnet

Vores syn på børnene som individer og lidt om det at kunne se barnets perspektiv:

Barnet opfattes som et aktivt individ med viden, drømme, meninger og perspektiver for fremtiden. Det betyder konkret, at de skal involveres og have/gøre sig erfaringer også med det at have med-Indflydelse, på sin egen situation. De voksne har ansvaret for barnets udvikling og læring som de der kan indtage barnets perspektiv og gennem observation, analyse og fortolkning ved, - hvad der op-tager barnet, - hvad barnet har lyst til og brug for. Dette betyder at det er vigtigt, at det enkelte barn har ”handle muligheder” og mulighed for, at præge det miljø som barnet indgå i.

 

Motivation og muligheder:

Vi opdrager i natur-børnehaven med udgangspunkt i motivation af barnets egen nysgerrighed og vil ligeledes støtte barnet under dets refleksion, ud fra sine egne oplevelser. Vi er bevidste om, at barnet skal have muligheder og rum til at udforske nye områder, gennem afprøvning, egen handling og eksperimentering. Det rum og den hverdag vi skaber, skal ligeledes være alsidig i forhold til oplevelser og aktiviteter. Hverdagen for barnet i Natur-børnehaven er en vekslen imellem oplevelser, aktiviteter, leg, sprog og motorik. Alle fem læringsstrenge kan være sat igang af os voksne for at vise barnet nye muligheder og opøve dets færdigheder eller viden. Vi ser og oplever også hele tiden, at børnene selv er igangsættere af aktiviteter og leg eller søger oplevelser, øver sig motorisk og leger med sproget på egen hånd. Dette sker i perioderne imellem de voksnes input, hvor de voksne er igangsættere og inspirationskilde.