Villa Villakulla
 
Villa Villakullas historie
Villa Villakulla set fra rutshebanen

Villa Villakulla åbnede den 14. maj 2007, men institutionens grundlag blev skabt meget før.

Søndergade Børnehave:
Blev indviet 15. januar 1946 og har eksisteret frem til vi flyttede ud til Villa Villakulla. Søndergade Børnehave var en toplans villa, der lå inde i Sorø bymidte (Søndergade 20) og der var plads til 40 børn og seks voksne.

Den 15. juni 2005 indstillede Børne- og kulturafdelingen bl.a., at kulturudvalget skulle indstille til byrådet:

  • at der snarest muligt opføres en ny institution med 80 børnehavepladser i det nye boligområde ved Katrineslystvej,
  • at der træffes principbeslutning om, at Søndergade Børnehave overflyttes til den nye institution,
  • at den gamle Frederiksberg børnehaves lokaler bliver anvendt midlertidigt som satellitinstitution til Søndergade Børnehave, indtil den nye institution bliver færdig.

Solsikken:
Den 15. februar 2006 åbnede Solsikken som satellit til Søndergade Børnehave. Der blev ansat 4 nye medarbejdere, hvoraf de to begyndt i Søndergade Børnehave mens de to andre begyndte i Solsikken sammen med to "gamle" medarbejdere fra Søndergade. Solsikken var nomeret til 20 børnehavebørn.

Udvidelse af Villa Villakulla før institutionen er færdig:
Den 11. oktober 2006 blev der, til andenbehandlingen af budget 2007, vedtaget at vi skulle udvide med yderligere 30 vuggestuepladser. Det betyder, at den nye institution bliver til 80 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn.

Vuggestuebørn i Solsikken:
På Familieudvalgsmødet den 23. janaur 2007 blev det besluttet, at vi allerede fra 1. marts skulle have en vuggestuegruppe med 15 børn i Solsikken. Dette skyldtes et meget stort behov for pasning af 0 – 3 årige børn. Det betød, at vi flyttede på Pilevænget med 15 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn