Naturbørnehuset
 
Natur og Multi-huset

Partnerskabet Multihuset

Der er indgået et partnerskab mellem Naturbørnehusets brugerorganisationer: Naturbørnehaven, Munke Bjergby Borgerforening, AOF Sydvest Sjælland samt fra september 2015 Rude Eskilstrup landsbylav. Andre foreninger / organisationer som er brugere af Naturbørnehuset kan optages i partnerskabet.

Målet er at skabe et samlet børne- og kulturhus indenfor Naturbørnehusets rammer. Blandt andet ved at renovere og forbedre de fysiske faciliteter så som  renovering af baderum og salsgulv. En del renovering vedr. varme, lyd og luft er gennemført i 2014, ligesom der blev ny møbleret.

På Natur-Børnehusets udeområder er det målet at oprettet faciliteter for mindre dyrehold, nyttehaver og familieshelter base med køkken bålhus. 

Partnerskabet Multihuset

 Målet er at skabe et samlet børne- og kulturhus indenfor Naturbørnehusets rammer. Blandt andet ved at renovere og forbedre de fysiske faciliteter så som lydisolering mellem gymnastiksal og forhal, renovering af baderum og fleksible møbelsystemer, så forhallen kan benyttes til flere forskellige slags formål.

Partnerskabet Multihuset

 Målet er at skabe et samlet børne- og kulturhus indenfor Naturbørnehusets rammer. Blandt andet ved at renovere og forbedre de fysiske faciliteter så som lydisolering mellem gymnastiksal og forhal, renovering af baderum og fleksible møbelsystemer, så forhallen kan benyttes til flere forskellige slags formål.

Partnerskabet Multihuset

 Målet er at skabe et samlet børne- og kulturhus indenfor Naturbørnehusets rammer. Blandt andet ved at renovere og forbedre de fysiske faciliteter så som lydisolering mellem gymnastiksal og forhal, renovering af baderum og fleksible møbelsystemer, så forhallen kan benyttes til flere forskellige slags formål.

Multihuset (Borger/kulturhus) er et af de tre større projekter, som det i forbindelse med borgermøder i 2008 valgtes at arbejde videre med.

Sorø Kommunes økonomiudvalg har i marts 2013 godkendt, at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Sorø Kommune og Partnerskabet Multihuset. En samarbejdsaftale er nødvendig i forbindelse med Parterskabets bestræbelser på at søge fondsmidler til de ovennævnte supplerende istandsættelsesarbejder i Naturbørnehuset.

Se økonomiudvalgets beslutning her.