Naturbørnehuset
 
Uddannelsesplan for pædagogstuderende.

Supplement til seminariets forventninger til de studerende.

                                                            

I denne uddannelsesplan vil du få et indblik i, hvad vi står for og hvad der fra vores side forventes af dig som studerende. Uddannelsesplanen indeholder desuden nogle praktiske oplysninger, som kan være nyttige at kende forud for din praktikstart.

Et praktikforløb er såvel et studie- som et arbejdsforløb, der er afgrænset over tid. Udover at du er studerende, der skal kvalificere dig til en uddannelse som pædagog eller PAU ved blandt andet at være i praktik, skal du endvidere indgå i det daglige arbejde i børnehaven.

Praktikken stiller krav til dig som studerende og til os som praktiksted. For at udbyttet af praktikforløbet kan leve op til dine og vores forventninger, er det afgørende, at der er gensidig åbenhed og tillid undervejs i forløbet. Det er ligeledes væsentligt, at du inden praktikstart har gjort dig nogle grundige overvejelser over, hvad du vil have ud af denne praktik.

Der vil givet være ting undervejs i forløbet, som du har behov for at få indsigt i, og som du undrer dig over. Vi mener derfor, at det er væsentligt, at du er nysgerrig og opsøgende i forhold til at få svar på dine spørgsmål, imens du er hos os. Din praktikvejleder er din primære kontaktperson under praktikken og vil naturligvis være behjælpelig med dette. Derudover vil den øvrige del af personalegruppen bidrage til at skabe et lærende miljø, hvor vi opfatter dig som en integreret og naturlig del af personalegruppen.

Vi ønsker dig en god praktikperiode og håber, at du falder godt til her i Naturbørnehuset Fuglereden

.

Med venlig hilsen Helle

 

 

I forholde til besøget inden start af praktikken forventer vi du:

 

-        Ringer og aftaler dato for besøgsdag.

-        Kommer til besøgsdagen.

-        Har kigget på vores hjemmeside.

-        Laver iagttagelser og undrende hertil.

-        Er imødekommende over for børn og personale

-        Laver en seddel ønsker til skema eller dage du skal have fri i løbet af dit praktikforløb.

 

 

Forventninger til 1. praktikperiode.

  (Den pædagogiske relation.)

 
 

Personalesamarbejdet:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        På det første personalemøde orienterer den studerende om sig selv og tidligere beskæftigelse.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende orienterer om opgave, læringsmål m.m. på personalemøderne.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende deltager aktivt i de pædagogiske diskussioner og planlægningen på personalemøderne og stuemøderne og yder en aktiv indsats for at sætte sig ind i det pædagogiske arbejde i institutionen.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forældresamarbejde:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        Den studerende laver information/opslag til forældrene inden praktikforløbets start. Når praktikforløbet er startet skaber den studerende kontakt til børn og forældre.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende skal udvise åbenhed og tage initiativ till den daglige kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende deltager ved forældremøder og forældrearrangementer.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vejledning:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        Den studerende er forberedt til vejledningstimerne, og har lavet en dagsorden. Evt. sammen med vejlederen.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende skriver et kort referat af vejledningstimerne, hvor der står, hvad der har været diskuteret. Referatet sættes i en mappe på kontoret. Børn og familier må ikke være nævnt ved navn.

 

 

 

 

 

 

 

-        Alt materiale der kommer med på seminariet, skal godkendes af praktikvejlederen først.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Øvrigt:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        At læringsmål er formuleret som et udkast inden praktikstart.

 

 

 

 

 

 

 

-        At institutionens pædagogiske grundlag og uddannelsesplanen er tydelig i læringsmålene.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende deltager i praktisk arbejde og på lige for med det øvrige personale, og skal opnå viden og færdigheder i forhold til børnehavens praktiske hverdag. Det kan f.eks. være bleskift, feje gulve, opvask m.m.

 

 

 

 

 

 

 

-        At den studerende gør en aktiv indsats for at skabe gode og nære relationer til børnene.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende skal sætte sig ind i og respektere børnehavens pædagogiske grundlag, samt forholde sig til den ud fra egen viden, holdninger og værdier.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende laver og bearbejder iagttagelser i forhold til det enkelte barn og dets relationer, samt forholder sig til den aktuelle børnegruppe.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hvad kan institutionen tilbyde:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        Institutionen kan tilbyde vejledning i forhold til retningslinjer.

 

 

 

 

 

 

 

-        En engageret personalegruppe, der alle deltager i den studerendes læring.

 

 

 

 

 

 

 

-        Vejleder med vejlederkursus.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Litteratur:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        ……………….

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved praktikkens afslutning forventer vi at den studerende:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Har en grundlæggende viden om de 3-6 årige børns almene udvikling.

 

 

 

 

 

 

 

·         Et indblik i institutionens hverdag og indhold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forventninger til 2. praktikperiode.

 

 

 

 

 

 

 

(Den pædagogiske institution.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personalesamarbejdet:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        På det første personalemøde orienterer den studerende om sig selv og tidligere beskæftigelse.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende orienterer om opgave, læringsmål m.m. på personalemøderne.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende deltager aktivt i de pædagogiske diskussioner og planlægningen på personalemøderne og stuemøderne og yder en aktiv indsats for at sætte sig ind i det pædagogiske arbejde i institutionen.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forældresamarbejde:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        Den studerende laver information/opslag til forældrene inden praktikforløbets start. Når praktikforløbet er startet skaber den studerende kontakt til børn og forældre.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende skal udvise åbenhed og tage initiativ til den daglige kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende deltager ved forældremøder og forældrearrangementer.

 

 

 

 

 

 

 

-        Hvis muligt, deltage ved en forældresamtale.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vejledning:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        Den studerende er forberedt til vejledningstimerne, og har lavet en dagsorden. Evt. sammen med vejlederen.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende skriver et kort referat af vejledningstimerne, hvor der står, hvad der har været diskuteret. Referatet sættes i en mappe på kontoret. Børn og familier må ikke være nævnt ved navn.

 

 

 

 

 

 

 

-        Alt materiale der kommer med på seminariet, skal godkendes af praktikvejlederen først.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Øvrigt:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        At læringsmål er formuleret som et udkast inden praktikstart.

 

 

 

 

 

 

 

-        At institutionens grundlag og uddannelsesplanen er tydelig i læringsmålene.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende deltager i praktisk arbejde og på lige for med det øvrige personale, og skal opnå viden og færdigheder i forhold til børnehavens praktiske hverdag. Det kan f.eks. være bleskift, feje gulve, opvask m.m.

 

 

 

 

 

 

 

-        At den studerende gør en aktiv indsats for at skabe gode og nære relationer til børnene.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende skal sætte sig ind i og respektere børnehavens pædagogiske grundlag, samt forholde sig til den ud fra egen viden, holdninger og værdier.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende laver og bearbejder iagttagelser i forhold til det enkelte barn og dets relationer, samt forholder sig til den aktuelle børnegruppe.

 

 

 

 

 

 

 

-        At den studerende får indblik i de forskellige samarbejdspartnere, som børnehaven samarbejder med.

 

 

 

 

 

 

 

-        At den studerende laver iagttagelser på børnehavens struktur, organisering og personalesamarbejde, samt forholde sig kritisk dertil.

 

 

 

 

 

 

 

-        At den studerende planlægger, gennemfører og evaluerer et pædagogisk forløb.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hvad kan institutionen tilbyde:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        Institutionen kan tilbyde vejledning i forhold til retningslinjer.

 

 

 

 

 

 

 

-        En engageret personalegruppe, der alle deltager i den studerendes læring.

 

 

 

 

 

 

 

-        Vejleder med vejlederkursus.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Litteratur:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        ……………….

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved praktikkens afslutning forventer vi at den studerende:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Har en grundlæggende viden om de 3-6 årige børns almene udvikling.

 

 

 

 

 

 

 

·         At den studerende kan anvende den viden, i forbindelsen med iagttagelsen der bliver lavet i forhold til det enkelte barn, og dets relationer.

 

 

 

 

 

 

 

·         Har viden om institutionens organisation, struktur og personalesamarbejde.

 

 

 

 

 

 

 

·         Kan bruge sin viden om de 3-6 årgie i evalueringen af et pædagogisk forløb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forventninger til 3. praktikperiode.

 

 

 

 

 

 

 

(Den samfundsmæssige forandringsproces.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personalesamarbejdet:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        På det første personalemøde orienterer den studerende om sig selv og tidligere beskæftigelse.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende orienterer om opgave, læringsmål m.m. på personalemøderne.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende deltager aktivt i de pædagogiske diskussioner og planlægningen på personalemøderne og stuemøderne og yder en aktiv indsats for at sætte sig ind i det pædagogiske arbejde i institutionen.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende deltager aktivt i kollegial respons på personalemøderne.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forældresamarbejde:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        Den studerende laver information/opslag til forældrene inden praktikforløbets start. Når praktikforløbet er startet skaber den studerende kontakt til børn og forældre.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende skal udvise åbenhed og tage initiativ til den daglige kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende deltager ved forældremøder og forældrearrangementer.

 

 

 

 

 

 

 

-        Hvis muligt, deltage ved en forældresamtale.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vejledning:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        Den studerende er forberedt til vejledningstimerne, og har lavet en dagsorden. Evt. sammen med vejlederen.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende skriver et kort referat af vejledningstimerne, hvor der står, hvad der har været diskuteret. Referatet sættes i en mappe på kontoret. Børn og familier må ikke være nævnt ved navn.

 

 

 

 

 

 

 

-        Alt materiale der kommer med på seminariet, skal godkendes af praktikvejlederen først.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Øvrigt:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        At læringsmål er formuleret som et udkast inden praktikstart.

 

 

 

 

 

 

 

-        At institutionens grundlag og uddannelsesplanen er tydelig i læringsmålene.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende deltager i praktisk arbejde og på lige for med det øvrige personale, og skal opnå viden og færdigheder i forhold til børnehavens praktiske hverdag. Det kan f.eks. være bleskift, feje gulve, opvask m.m.

 

 

 

 

 

 

 

-        At den studerende gør en aktiv indsats for at skabe gode og nære relationer til børnene.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende skal sætte sig ind i og respektere børnehavens pædagogiske grundlag, samt forholde sig til den ud fra egen viden, holdninger og værdier.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende laver og bearbejder iagttagelser i forhold til det enkelte barn og dets relationer, samt forholder sig til den aktuelle børnegruppe.

 

 

 

 

 

 

 

-        At den studerende får indblik i de forskellige samarbejdspartnere, som børnehaven samarbejder med.

 

 

 

 

 

 

 

-        At den studerende laver iagttagelser på børnehavens struktur, organisering og personalesamarbejde, samt forholde sig kritisk dertil.

 

 

 

 

 

 

 

-        At den studerende planlægger, gennemfører og evaluerer et pædagogisk forløb.

 

 

 

 

 

 

 

-        Deltager ved et møde med en af børnehavens samarbejdspartner.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hvad kan institutionen tilbyde:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        Institutionen kan tilbyde vejledning i forhold til retningslinjer.

 

 

 

 

 

 

 

-        En engageret personalegruppe, der alle deltager i den studerendes læring.

 

 

 

 

 

 

 

-        Vejleder med vejlederkursus.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Litteratur:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        ……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved praktikkens afslutning forventer vi at den studerende:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Har en grundlæggende viden om de 3-6 årige børns almene udvikling.

 

 

 

 

 

 

 

·         Kan anvende den viden, i evalueringer af pædagogiske processer.

 

 

 

 

 

 

 

·         Kan vise ansvarlighed i forhold til den pædagogiske praksis, både i forhold til det pædagogiske arbejde med børnene, og til det kollegiale samarbejde.

 

 

 

 

 

 

 

·         Kan redegøre for egen pædagogfaglig identitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAV-studerende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personalesamarbejdet:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        På det første personalemøde orienterer den studerende om sig selv og tidligere beskæftigelse.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende orienterer om opgave, læringsmål m.m. på personalemøderne.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende deltager aktivt i de pædagogiske diskussioner og planlægningen på personalemøderne og stuemøderne og yder en aktiv indsats for at sætte sig ind i det pædagogiske arbejde i institutionen.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forældresamarbejde:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        Den studerende laver information/opslag til forældrene inden praktikforløbets start. Når praktikforløbet er startet skaber den studerende kontakt til børn og forældre.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende skal udvise åbenhed og tage initiativ til den daglige kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende deltager ved forældremøder og forældrearrangementer.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vejledning:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        Den studerende er forberedt til vejledningstimerne.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende skriver et kort referat af vejledningstimerne, hvor der står, hvad der har været diskuteret. Referatet sættes i en mappe på kontoret. Børn og familier må ikke være nævnt ved navn.

 

 

 

 

 

 

 

-        Alt materiale der kommer med på seminariet, skal godkendes af praktikvejlederen først.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Øvrigt:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        Den studerende deltager i praktisk arbejde og på lige for med det øvrige personale, og skal opnå viden og færdigheder i forhold til børnehavens praktiske hverdag. Det kan f.eks. være bleskift, feje gulve, opvask m.m.

 

 

 

 

 

 

 

-        At den studerende gør en aktiv indsats for at skabe gode og nære relationer til børnene.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende skal sætte sig ind i og respektere børnehavens pædagogiske grundlag, samt forholde sig til den ud fra egen viden, holdninger og værdier.

 

 

 

 

 

 

 

-        Den studerende laver og bearbejder iagttagelser i forhold til det enkelte barn og dets relationer, samt forholder sig til den aktuelle børnegruppe.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hvad kan institutionen tilbyde:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        Institutionen kan tilbyde vejledning i forhold til retningslinjer.

 

 

 

 

 

 

 

-        En engageret personalegruppe, der alle deltager i den studerendes læring.

 

 

 

 

 

 

 

-        Vejleder med vejlederkursus.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Litteratur:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-        ……………….

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved praktikkens afslutning forventer vi at den studerende:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Har en grundlæggende viden om de 3-6 årige børns almene udvikling.

 

 

 

 

 

 

 

·         Et indblik i institutionens hverdag og indhold.