Naturbørnehuset
 
PAU studerende

Et praktikforløb er såvel et studie- som et arbejdsforløb, der er afgrænset over tid. Udover at du er studerende, der skal kvalificere dig til en uddannelse som pædagog eller PAU ved blandt andet at være i praktik, skal du endvidere indgå i det daglige arbejde i børnehaven.

Praktikken stiller krav til dig som studerende og til os som praktiksted. For at udbyttet af praktikforløbet kan leve op til dine og vores forventninger, er det afgørende, at der er gensidig åbenhed og tillid undervejs i forløbet. Det er ligeledes væsentligt, at du inden praktikstart har gjort dig nogle grundige overvejelser over, hvad du vil have ud af denne praktik. Målene for praktikperioden, aftales med den pågældende vejleder.

Der vil givet være ting undervejs i forløbet, som du har behov for at få indsigt i, og som du undrer dig over. Vi mener derfor, at det er væsentligt, at du er nysgerrig og opsøgende i forhold til at få svar på dine spørgsmål, imens du er hos os. Din praktikvejleder er din primære kontaktperson under praktikken og vil naturligvis være behjælpelig med dette. Derudover vil den øvrige del af personalegruppen bidrage til at skabe et lærende miljø, hvor vi opfatter dig som en integreret og naturlig del af personalegruppen.

Vi ønsker dig en god praktikperiode og håber, at du falder godt til her i Naturbørnehuset

.

Med venlig hilsen Helle. 

 

 

I forholde til besøget inden start af praktikken forventer vi du:

 

-        Ringer og aftaler dato for besøgsdag.

-        Kommer til besøgsdagen.

-        Har kigget på vores hjemmeside.

-        Laver iagttagelser og undrende hertil.

-        Er imødekommende over for børn og personale

-        Laver en seddel ønsker til skema eller dage du skal have fri i løbet af dit praktikforløb.