Naturbørnehuset
 
Vores syn på læring

Vores syn på det at lærer andre mennesker noget:

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke kan lærer andre mennesker/børn noget kun fordi man selv syntes at det skal de. Men man kan organisere hverdagen gennem den fysiske indretning og gennem den måde de voksne forholder sig til barnet på således at der opstår en naturlig motivation for læring hos barnet.

Det betyder helt konkret, at man kan indrette og udvikle et lærings miljø hvor barnet har mulighed for at udvikle sig og lærer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at læring altid bør tage udgangspunkt i det som røre sig i børnegruppen eller barnets interesser og det som de voksne ved at barnet har brug for. I Natur-børnehaven er de voksnes årsplanlægning således til ”debat” i børnegruppen, så de kan bidreage og vi i fællesskab kan korrigere hvad det er vi vil/skal i gang med. De voksnes plan er altså mere et oplæg til børnene om mulige aktiviteter under månedens emne. De voksnes fokus i forhold til læreplanens punkter bibeholdes selv om vi ændre aktiviteten under emnet sammen med børnene.

Vores læringssyn stiller krav til den voksnes rolle.