Naturbørnehuset
 
Fødselsdage

Fødselsdage:   (Se gode ideer til hvad der kan uddeles, under "Sunde alternativer til Fødselsdage"under indsigt i menu)

Det aftales med personalet, i de enkelte grupper hvordan fødselsdagen skal afholdes. Vi frabeder os slikposer! Fødselsdagen afholdes i børnehaven inden kl. 14.00, ofte om formiddagen. Formiddagsmad som pølsehorn, pitsa snegle, risengrød, klate kager, frugtgrød, suppe, lagkage eller boller, er altid meget kærkomment som formiddags fødselsdags- tragtement.

Har du tralvt så tag hellere figenstænger med frem for kage, vi har nemmelig rigtig mange fødselsdage i grupperne så det bliver let for meget sukker til det enkelte barn, hvis vi voksne ikke hjælpes af med at holde det nede.

Pandekager er altid et sikkert hit! - også til fødselsdag.

- Sådan afholder vi fødselsdage i de tre grupper:

Det at vi er aldersopdelte afspejles i mange ting, også i forhold til den måde der afholdes fødselsdag på i alderstrine, - de tre grupper:

 

 

Spætmejser 2-3 år:  

Holder Fødselsdag om formiddagen, fødselsdagsbarnet/børnene sidder, hvis de vil i fødselsdags”kronstolen”. Der deles det medbragte spise ud, og der synges fødselsdagssang.

 

Fremover er planen om en fødselsdagsstol, hvor barnet selv må bestemme hvor han/hun vil sidde.

 

Grønspætter3-4,8 år:

 

Synger fødselsdagssang og barnet deler kage ud. Det drejer sig om at synge sangen, synge med og for fødselsdagsbarnet at være i centrum.

 

Ugler 4,8-6 år:   

Laver tegninger og billeder. Synger fødselsdagssang. Barnet deler medbragt spise ud og vælger 2 fødselsdags sten.