Villa Villakulla
 
Sprog i Villa Villakulla

Allerede fra vuggestuetiden, har vi i Villa Villakulla fokus på barnets sproglige udvikling. Gennem Marte Meo benævner vi det barnet gør, barnets intentioner, det vi som voksne gør og det, der skal ske lige om lidt. Det betyder, at barnet lærer sproget, men det ex. leger, spiser, er på legepladsen, til motorik, bliver skiftet og tager tøj på.

Vi laver mundmotoriske øvelser i både vuggestuen og børnehaven. I børnehaven har hver stuen en sprogkiste, med trolden Trolle Rolle, rim og remser, farver og former, begreber, forskellige spil, sange og lege som de bruger bl.a. til samling og i nogle projektperioder.

Når barnet er mellem 2.8 og 3.4 år sprogscreener vi barnet, hvis vi har mistanke om, at barnet har brug for særlige sproglig stimulering. Hvis screeningen viser, at det har barnet, så kommer det i en sproggruppe en gang om ugen, hvor den sprogansvarlige pædagog sprogstimulerer barnet sammen med 3 - 4 andre børn.

Sproggrupperne er inddelt efter barnets alder og behov. Vi har gerne to sproggrupper om ugen.

Hvis er barn har særlige udtalte sprogproblemer, har vi mulighed for at lave en indstilling til talepædagogen, der kan teste barnet og eventuelt lave et mere intensivt forløb med barnet. Der er også mulighed for, at barnet kan blive tilknyttet sproggruppen i Munkebjergby.

I sidstnævnte tilfælde bliver barnet i en periode flere gange om ugen kørt med taxa fra Villa Villakulla til sprogtilbuddet i Munkebjergby, hvor barnet er om formiddagen.

Vi har også tilknyttet en tosprogskonsulen, der tester og dernæst sprogstimulerer vores tosprogede børn, hvis de har behov for dette.