Villa Villakulla
 
Motorik

Vi har gennem indretningen af vores meget store legeplads lagt vægt på  at børnene  har muligheder for at udfolde sig motorisk og samtidig kunne opleve, at det både er spændende, sjovt og udfordrende.

 

Vi har et motorikrum med mange spændende redskaber i som børnene bruger om morgenen og i løbet af dagen. Vuggestuen bruge motorikrummet hver torsdag.

 

I uge 6 har hele institutionen fokus på bevægelse, hvor børnene bliver tilbudt mangeartede akriviteter, der tager udgangspunkt i stimulering af nedestående sanser.

 

Motorikgrupper:
Derudover har vi i Villa Villakulla et særligt tilbud til de børnehavebørn, der har brug for særlig motorisk stimulering. Vi tilbyder 1½ time motorik hver 14 dag, hvor vores to motorikansvarlige pædagoger laver motorik med en lille gruppe børn.

Til motorik har vi fokus på den sansemotoriske udvikling som er grundlæggende for blandt andet indlæring.

 

Vi vil blandt andet præsentere  motorikbarnet for øvelser, som styrker følgende sanser:

Vestibulærsansen / balancesansen – Taktile sans / følesansen – Kinæstetisk sans / muskel-ledsans.

Vi laver øvelser, der styrker den grundlæggende motorik: Krybe - kravle - rulle - hoppe.

Til motorik har vi mange gode rekvisitter til rådighed: Gynge – hængekøje - trampolin – rullemåtte – rullebræt – snurrebræt – tummelumsken og meget andet.

Vi laver også motorik udenfor, når det passer med vejret samt dagens program.

 

De to motorikansvarlige pædagoger - Dorthe og Annette kan motivere og inspirere, til en god bevægelseskultur. Vi har brug for jer forældre, til at støtte op om jeres barns fortsatte gode og sunde udvikling.

De børn der er i en motorikgruppe får et motorikkort som han/hun skal bruge både hjemme og i børnehaven. Det er vigtigt, at motorikkortet er med, når dit barn har motorik.

Kortet består af flere kort, som er sat sammen. Hvert kort symboliserer med et billede, en sans:

 

Når barnet har lavet en øvelse, der styrker en sans, skal der klippes et hul i kortet med en hullemaskine. Der må klippes overalt på kortet.

Til motorik tæller vi hullerne og glædes over al den gode bevægelse jeres barn har lavet både på stuen, til motorik og hjemme.

Når kortet ikke bliver brugt, skal det ligge i barnets skuffe. Hjælp dit barn med at huske på det.

Villa Villakulla har en motorikkonsulent tilknyttet som vi kan kontakte, når der er et barn, der har brug for særlig motorisk opmærksomhed og træning. Dette kan hun så tilbyde.