Villa Villakulla
 
Piloter

Piloterne er vores storbørnsgruppe, hvor børnene det efterfølgende år i august skal begynde i skole.

Piloterne begynder 1. august og i september er der på en tredages koloni ved Kobæk strand.

Mandag er Pilotdag, hvor vi laver nogle ekstra skolerelaterede aktiviteter, og den dag, hvor der er sprog- og motorikgrupper i børnehaven.

Tirsdag – fredag er Pilotstuen en ganske almindelig stue, hvor der bliver lavet aktiviteter for 3 – 6 årige børn, og hvor børnene fra andre stuer er velkommen til at deltage ligesom Pilotbørnene kan gå på besøg på de andre stuer. Det er vigtigt for os at bevare det aldersintegrerede miljø i Villa Villakulla, selv om Piloterne er samlet på en stue. Små og store børn har meget glæde af og lærer af hinanden, og det oplever vi, at denne struktur tilgodeser.

Derudover understøtter strukturen arbejdet med NNS samt brobygningssamarbejde med Pedersborg Skole, fordi Piloterne er samlet hver dag af længere varighed til samling, hvor de bliver målrettet stimuleret for at sikre, at de bliver bedst muligt forberedt til skolestart.