Magdalene Haven
 
Stuerne i Magdalene Haven
Magdalene Haven er fordelt på 5 stuer, hvor der er plads til henholdsvis 60-80 børnehavebørn og 24-26 vuggestuebørn.