Krongården
 
Målsætning og værdier

 

Vores målsætning og værdigrundlag

Vi ønsker at skabe et pædagogisk miljø, hvor det enkelte barn, alt efter udvikling og alder, får medindflydelse på sin egen hverdag. Vi vil gerne udfordre børnenes nysgerrighed, udvikle intellektuelle, kreative og sociale kompetencer med barnet som en aktiv medspiller.

En af de vigtigste pædagogiske opgaver i vuggestuen og børnehaven er, at barnet lærer at fungere i en gruppe. Vi skaber muligheder for, at børnene sammen udvikler forpligtende fællesskaber, da barnet gennem samspil med andre mennesker udvikler en bevidsthed om sig selv – en jeg-bevidsthed. Vi mener, at et værdigrundlag må tage udgangspunkt i barnets virkelighed, så barnet får mulighed for fordybelse, forståelse og sammenhængende oplevelser sammen med nærværende, ærlige og troværdige voksne.

Vi udnytter vores forskellige faglige kompetencer og ressourcer i hele huset og har en fælles ånd, som er båret af viljen til at løfte i flok.