Sandlyng Børnehus
 
Kompetancehjulet

I Sandlyng Børnehus arbejder vi med "Kompetancehjulet".

Kompetencehjulet er et pædagogisk arbejdsredskab og er delt op i seks hovedområder:

  • Sociale kompetencer
  • Personlige kompetencer
  • Krop og bevægelse
  • Sprog
  • Natur og naturfænomener
  • kultur og kulturelle udtryksformer
der tilsammen udgør temaerne i "Lov om pædagogiske læreplaner" og tilsammen er de vigtige udviklingstemaer, i barnets første seks leveår.

Kompetancehjulet viser os hvor barnets kompetancer ligger. Det giver os et overblik over hvor vi som fagpersonale kan sætte ind og styrke barnet hvort det har brug for et løft.

Har I som forældre lyst til at læse mere kan I gå ind på LEGETEK og læse mere.