Troldehaven
 
Hverdagen i Troldehaven

Nedenfor kan du læse om:

 • Troldehavens fysiske rammer
 • Hverdagsstruktur i børnehøjde
 • Pædagogisk hverdag - sprogudvikling
 • Pædagogisk hverdag - motorisk udvikling
 • Pædagogisk hverdag - natur/udeliv

Troldehavens fysiske rammer:

Børnehuset Troldehaven er beliggende på to matrikler centralt placeret i Dianalund.

Vi har 4 børnehavegrupper/stuer. I det ene hus har Sorø Kommunale dagpleje endvidere heldagslegestue.

Stuerne er fordelt, med 2 stuer på Lundtoftevej og 2 stuer på Sømosevej. På begge adresser har vi dejlige motorikrum med tilhørende redskaber. Ligeledes rigtig gode udendørs muligheder, med meget forskellige legepladser. Lundtoftevej har en skærmet legeplads, som modsætning er der på Sømosevej en større, og mere åben legeplads.

På Sømosevej har vi et udendørs Multihus der vil blive anvendt, af begge huse, til natur og udelivs aktiviteter samt periodisk til heldagsaktiviteter ved belægningspres. På begge legepladser er der rig mulighed for både motorisk og pædagogisk udvikling og stimulation på både cykler, i sandkassen, ved og i bålhus og meget mere.

Vores afdeling på Sømosevej er tæt på boldbaner og skole.  Lundtoftevej er placeret tæt på Tersløse Bøgeskov i den ene retning og Dianalund Bypark i den anden retning. Midtvejs mellem de to matrikler er Dianalund Borgerhus der også indeholder biblioteket og dette bruges flittigt af alle stuer. Begge matrikler har stisystem til bl.a. Dianalund Byparken, der indeholder sø og å.

Børnehuset fungerer ud fra princippet fx stueopdeling i blandede børnegrupper i alderen 2,9 år og op til skolealderen.

Hverdagen i Troldehaven tager udgangspunkt i husenes indretning, personalets kompetencer, ressourcetildeling samfundets udvikling og ikke mindst børnenes behov for læring og udvikling. 

 Hverdagsstruktur i børnehøjde:

Vi åbner kl. 6 og frem til 7:30 er der mulighed for morgenmad og fælles morgenstemning!

kl. 7:30 - 8:00 åbner vi op på alle stuer.

kl. 9:00 starter vi pædagogiske morgensamlinger, hvorfor de sidste børn henstilles til at være mødt ind i godt tid inden da.

Formiddagen forsætter med pædagogiske aktiviteter.

Kl. 11 synger vi "madsang" inden vi spiser frokost

kl. 12 mulighed for middagssøvn - alle øvrige børn er på legepladsen

kl. 13:30 synger vi "madsang" inden vi spiser eftermiddagsmad, forældre henstilles til at hente deres børn før eller efter denne spisesituation.

kl. 15:30 lukker stuerne aktiviteter ned og vi samler os på fællesarealer.

frem til lukketid er alle børn fra matriklen samlet til fælles afslutning på dagen.

Pædagogisk hverdag - sprogudvikling:

Vi har til hensigt at støtte børnene i at sætte ord og begreber på de oplevelser de har i dagligdagen, samt skabe forståelse af de begreber og regler, der gælder for det talte sprog. Ligeledes sætte ord på det de laver og opfordrer børnene til, at fortælle voksne og børn om det de oplever og om det, der især interesserer dem.

I praksis:

 • at sætte ord på handlinger.
 • at læse og fortælle historier.
 • at anvende rim og remser.
 • at lege med ordene – lydene
 • at anvende sproget i legen
 • at bruge sproget til konfliktløsning
 • at synge, høre og optræde for hinanden.
 • at få børnene til at sætte ord på når de tegner – forstadiet til deres skriftsprog
 • at tilbyde særlig sprogstimulering til børn med talevanskeligheder – via personale eller talepædagog.
 • at tilbyde tosprogede børn sprogundervisning af særligt uddannet to-sprogspædagog
 • sæt ord på de daglige begivenheder og ting der omgiver jer.
 • brug korte afklarede sætninger som f.eks ”nu skal vi vaske hænder”
 • sæt ord på barnets følelser. F.eks. ”jeg kan se du er ked af det – kom så skal jeg trøste dig”
 • Lyt til hvad barnet fortæller.
 • De voksne er rollemodeller – børnene kommer til at tale som vi gør.

Lege/spil: 

 • vendespil
 • ”Hvem gemmer sig under tæppet” (pandekager m. syltetøj)   Kims/huskelege
 • Følelege (forklare)
 • Dialogisk læsning ”Løgnehistorier” ”fjolle rim og remser”
 • Synge med bevægelse

Endvidere tilbyder vi strukturerede sprogvurderinger af børn og tager afsæt i Sorø kommunes fælles sprogkanon for 0-6 årige!

Pædagogisk hverdag - motorisk udvikling

Vi har til hensigt at tilbyde børnene en stor brede af stimulig, derfor anvendes vores motorikrum både til strukturerede og ustrukturede aktiviteter. Ligeledes fokusere vi på at legepladserne udvikles med afsæt i børnenes motoriske behov og udvikling.

I praksis:

 • at lave motorik/rytmik i vores motorikrum og de enkelte grupperum
 • at bruge naturen, skoven og legepladsen; at kure ned af skrænter, at gå på ujævne underlag, balancere på træstammer o.lign, gynge samt spise madpakker i naturen.
 • at legepladsen giver mulighed for at cykle, spille bold, sang lege og sandlege.
 • at de voksne støtter og opmuntre til fysiske udfordelser
 • at tegne, lege med perler, trylledej, modellervoks, male m.m.
 • at de voksne støtter børnene i at blive selvhjulpne i forhold til alder og udvikling.
 • at lærer børnene om kropbevidsthed; snakke om kroppen, afspænding i børnehaven, sund og usund mad.
 • at tilbyde sanseoplevelser i form af at smage, spise af naturen fx. brombær, bog og nye bøgeblade.
 • at præsentere børnene for forskellige materialer fx. bagning, madlavning, vandlange om sommeren og mudderlage.
 • at lave aktiviteter med udgangspunkt i børnernes interesser og initiativ.

 

Pædagogisk hverdag - natur/udeliv

Naturen og det naturvidenskablige handler for os om, at børnene får erfaringer med naturen og dens 4 elementer; jord, vand, ild og luft - at de får en begyndende naturfaglig dannelse.

I praksis ved:

 • at børnene er dagligt udendørs
 • at tage på ture ud af huset til bl.a. skoven
 • at være igangsættere og rollemodeller
 • at skabe rum for at undre sig
 • at skabe mulighed for at samle/indsamle
 • at undersøge og bearbejde
 • at understøtte egne erfaringer
 • at være lyttende og åbne for gensidige spørgsmål
 • at børnene mærker, at årstiderne skifter og vejret er forskelligt. På denne måde får alle stimulation til alle sanser, krop og sjæl.