Sandlyng Børnehus
 

Marte Meo bruges som et redskab til at se barnets og den voksnes ressourcer, for derved at opbygge selvværdet.

Marte Meo betyder: ”ved egen kraft” og handler om at se barnets motiver og hjælpe barnet med de vanskeligheder det har, ved at benævne samspillet.

Her bruges video optagelser af almindelige dagligdags samspilsrelationer, hvorefter de analyseres ud fra Marte Meo metodens principper for udviklingsstøttende kommunikation og samspil.

I analysen af et samspil mellem eksempelvis et barn og en voksen kigges på de initiativer, som barnet tager, og på hvilke allerede eksisterende ressourcer der er at bygge videre på.                                                                                                     Samtidig rettes en del af fokus på den voksne, der via analysen får indblik i, hvilke af personens egne handlinger, der bidrager positivt til samspillet. Dette vil give den voksne en fornemmelse for, hvordan vedkommende efterfølgende kan kvalificere sit eget bidrag til barnets udvikling og ydereligere styrke  dets oplevelse af at føle sig set og at lykkedes.