Troldehaven
fluesmækker spil
Velkommen til Børnehuset Troldehaven

Børnehuset Troldehaven er en børnehave, der har til huse på to adresser centralt placeret i Dianalund. Afstanden mellem de to matrikler er der cirka 1,5 km.

Tidligere bestod Troldehaven af to selvstændige børnehaven, i 2011 skiftede børnehaverne navn og blev til en samlet børnehave, med en forældrebestyrelse, en personalegruppe og en fælles leder for begge matrikler.

Alle stuer har tilknyttet en primær personalegruppe. I de enkelte hus vægter vi meget at alt personale har kendskab til alle børn. Lederen har kontor i begge huse og tilstræber at fordele tilstedeværelsen ligeligt mellem begge matrikler.

 

 

 

Kontakt os - Email: trold@soroe.dk