Troldehaven
 
Målsætning, værdier og vision

Børnehuset Troldehavens pædagogiske målsætning:

 • Vi arbejder ud fra et grundlæggende anerkendende afsæt, med respekt og omsorg for det enkelte barns udvikling.
 • Vi ser det tætte forældresamarbejde, som et vigtigt afsæt for, i fællesskab, at være rollemodeller og troværdige voksne over for det enkelte barn.
 • Vi har til hensigt at inkludere alle børn og gøre dem til en del af fællesskabet, med nærvær og empati for hinanden i det daglige samvær.
 • Vi arbejder ud fra en faglig pædagogisk forståelse af, at glæde og positiv energi er med til at skabe det bedste udviklingsgrundlag, for både personlig udvikling og socialt samspil.
 • Vi arbejder ud fra et parlamentarisk tankesæt, hvor vi bestræber os på forståelse og indlevelse i, hvorfor den enkelte gør som de gør og dermed møder den enkelte med et åbent tankesæt.

Det samfund børnene står over for, kræver brede kompetencemæssige krav og vi skal sammen med forældrene være med til at udvide deres verden. Opgaven er at skabe ligevægt mellem viden, færdigheder og værdier, både i forhold til det intellektuelle, det følelsesmæssige og det sociale. Til denne pædagogiske indsat tager vi i Troldehaven afsæt i begrebet Læringsstile. Læringsstile kan du læse mere om påwww.hellefisker.dk.

 

Børnehuset Troldehavens værdigrundlag:

 • Værdigrundlaget er vores fælles rettesnor for, hvordan vi tænker om, taler med og behandler hinanden i hverdagen. Dette gælder børn, forældre, medarbejdere samt øvrige samarbejdsparter.
 • Troværdighed; Vi er loyale overfor fælles beslutninger. Vi gør det, vi siger, vi gør.
 • Engagement og arbejdsglæde; Vi udarbejder relevante mål for vores pædagogiske aktiviteter. Vi er åbne for nye tanker og tiltag. Vi er rollemodeller for børnene. Vi udviser respekt for det samlede hus´ ressourcer og for, at husene betragtes som en helhed. I forhold til arbejdsglæde er det vores hensigt at have en positiv indgang til hverdagen overfor alle.
 • Åbenhed, dialog og anerkendelse; Vi bestræber os på, at hvert enkelt menneske skal ses, høres og forstås hver dag. Vi spørger ind til børnene, forældrene og hinanden, når der er noget vi undrer os over eller glæder os over.

 

Børnehuset Troldehavens pædagogiske vision:

 • Vi har et ønske om, at være med til at udvikle børnene til at blive personer, som kan begå sig i den globale verden.
 • Vi vil lægge vægt på, at skabe forskellige læringsmiljøer, der udfordrer og pirrer børnenes nysgerrighed og kreativitet, og at de gennem disse aktiviteter udvikler deres selvværd og sociale samspil med andre.
 • Vi vil have fokus på, at det enkelte barn er aktivt deltagende ud fra egen kompetenceramme og anerkendt i fællesskabet. Ligesom vi anerkender andre og deres værdier i retning af fornuftige fremtidige samfundsborgere.