Troldehaven
 
Forældresamarbejde

I Troldehaven vægter vi forældresamarbejdet meget højt, vi vægter at samarbejdet skal bygge på gensidig tillid.

Nedenfor kan du læse om:

  • Ny i Troldehaven
  • Forældresamtaler
  • Legepladsdage
  • Sommerfest
  • Forældreråd

Det er nyt og spændende når ens barn starter i børnehave.

Som forældre er det lige så nyt som for barnet. Pludselig oplever vi som forældre, at vi høre en masse historier. Herunder også forfærdelige historier om ting der skulle foregå i børnehaven. Når du som forældre hører noget, som virker fuldstændig uacceptabelt, så forhør dig hos personalet. Muligvis er der en helt naturlig forklaring eller også har historien en helt anden version end den dit barn kommer hjem og fortæller. Vi vil hellere have at I som forældre spørger ind til konkrete episoder, frem for at blive forfærdede og komme til at reagere uhensigtsmæssigt.

Starter et barn i børnehave efter at have gået i dagpleje, vil man som forældre helt naturligt opleve forskellige former for frustrationer, særligt fordi der nu er flere forskellige medarbejder, man som forældre skal forholde sig til. Denne følelse fremkommer på trods af at personalet i børnehuset, vægter et tæt samarbejde med alle forældre. Derfor er det vigtigt med en fælles ansvarlighed i forhold til dialogen om barnets trivsel, det kan derfor være vigtigt ved aflevering at give besked til personalet, hvis barnet har sovet dårligt om natten, været syg, hostet osv. Der vil være tidspunkter, hvor personalet er i gang med at sætte andre børn i gang med en aktivitet, trøste et barn e. lign., og derfor ikke har mulighed for så meget nærvær og dermed lige så lang en snak som ønsket.

For at opnå denne gensidige tillid tillader vi os at have følgende forventninger til forældrene:

At De husker at sige goddag og farvel når De afleverer og henter deres barn.

At De udviser lydhørhed overfor personalets oplevelser og observationer af barnet.

At De orienterer personalet, hvis der i barnets hjemmemiljø er oplevelser, der kan påvirke barnet , eksempelvis skilsmisse, dødsfald eller noget helt andet.

At De sørger for at barnet har madpakke, skiftetøj og overtøj der er tilpasset vejret.

Forældresamtaler

Desuden har vi forældremøder forår og efterår, samt forældresamtaler efter 3-6 måneder i børnehaven og inden barnet skal i skole. Der ud over udarbejder og inddrages forældre i en udviklingsbeskrivelse ud fra barnets lærringsstile og styrker ud fra den positive psykologi, når barnet er omkring 4 år.

Der ud over holder vi efter behov ad hoc samtaler, med implicerede netværskpersoner.

Legepladsdage

Vi afholder også legeplads-/arbejdsdage, hvor vi i fællesskab udvikler og vedligeholder legepladserne.

Sommerfest

Og om sommeren holder vi en sommerfest.

Forældreråd

I Troldehaven har vi pr. 1. januar 2016 områdeledelse. Det betyder at vi i Troldehaven har et forældreråd og ikke egen bestyrelse.Forældrerådet består pt af 11 forældre.