Holberghaven
 
Velkommen til Holberghaven

Velkommen til Holberghaven

Holberghaven er en kommunal aldersintegreret daginstitution med 5 børnehavegrupper (stuer) med plads til gennemsnitligt 20 børn i hver samt 3 vuggestuegrupper (stuer) med plads til gennemsnitligt 11 børn i hver.

Vi er 16 uddannede pædagoger, 5-6 pædagogmedhjælpere, 1 lønnet pædagogstuderende, en køkkenassisten (flex medarbejder) og en pædagogisk leder.

Vi har en stor og dejlig legeplads primært bygget af naturmaterialer, vi har boldbane og et stort godt bålhus. Legepladsen har endvidere meget forskellig beplantning, hvilket giver rammer for mangfoldige legemuligheder.  

Hvis du har lyst til at besøge os så ring og lav en aftale eller kig forbi.

 

Holberghaven, Holbergsvej 21-23, 4180 Sorø

Email: holberghaven@soroe.dk