Holberghaven
 

Aktiviteter

Aktiviteter

Arrangementer i løbet af året :

 

Bibliotek: Vi låner bøger på biblioteket og børnene synes det er dejligt at lege dernede og vi udstiller gerne vores projekter dernede.

 

Teater: Vi ser teater mindst en gang om året.

 

Fotograf: I vuggestueafdelingen bliver der kun taget gruppebillede. I børnehaveafdelingen bliver der både taget portrætbilleder og gruppebilleder.

 

Fællesemne: Et par gange om året arbejder hele institutione med det samme emne.

 

Børneklub: Fra januar til sommerferien er der børneklub 2 dage om ugen for de kommende skolebørn, Vi holder børneklub for at tilgodese de store børns behov for nye udfordringer. I børneklubben laver vi: - Svære spil, koncentrationslege, tager på cykeltur i skoven, skovbørnehave, overnatning og meget mere. Vi har samarbejde med alle skoler ved overgang til børnehaveklasse. Derudover har vi et udvidet samarbejde med Borgerskolen, hvor vi har etableret en besøgsordning mellem børnehave, børnehaveklassen og SFO.

 

Morgensang: Hver fredag hele året holdes morgensang i alrummet for hele institutionen, hvor vi synger 2-3 sange.

 

Fastelavn: Fastelavnsmandag slår vi katten af tønden. Vi leger og synger. Børnene må gerne være udklædt hjemmefra.

 

Påske: Vi gemmer påskeæg og holder påskefrokost for børnene.

 

Bedsteforældredag: I Holberghaven holder vi bedsteforældredag hvert år om foråret.

 

Sommerfest: Holdes en gang om året med fællesspisning, leg og underholdning.

 

Jul: Børn og personale går i kirke en formiddag i december. Vi juler med sange og kalenderlys. Vi bager, spiser risengrød og holder julefrokost. Først i december holder vi julefest for børn og forældre.