Grønnegården
Velkommen til Grønnegården.

Velkommen til Grønnegårdens hjemmeside

Grønnegården er en integreret daginstitution, med op til max. 125 børn i alderen 0-6 år, fordelt på tre vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper.

Vi ligger geografisk på Frederiksberg, syd for Sorø, tæt på Sorø station, Sorø sø og flere mindre skovområder.

Vores fysiske rammer er nyrenoverede, lyse og rummelige, ligesom vores udearealer er attraktive. Vi har også vores eget lille skovstykke. 

Vi har siden september 2015 haft Grønt Flag fra Friluftsrådet. Se evt. her. Vi arbejder dagligt og målrettet med og i naturen omkring os og inddrager således naturen som en aktiv del af børnenes læringsrum.   

Bevægelse er også et centralt omdrejningspunkt i vores daglige liv i institutionen. Vi har haft et tæt samarbejde med Gerlev Idrætshøjskole og Gerlev Legepark og er certificeret bevægelsesinstitution.

Erfaring og forskning viser, at børn profiterer af at hvile i løbet af dagen. Vi har derfor over de seneste år også integreret hvile som en del af vores daglige rutiner.    

Vi arbejder desuden i forhold til Sorø Kommunes 10 pædagogiske pejlemærker. Med pejlemærkerne har vi et fælles sprog og et fælles værdigrundlag for vores samarbejde med børn, unge og familier. Pejlemærkerne bygger på tre pædagogiske teorier, nemlig Marte Meo, Narrativ pædagogik og LP-modellen. Se evt. pejlemærkerne her

Hos os er både det enkelte barn og fællesskaber i centrum. Vi ønsker at skabe en kultur og en institution, hvor det gode, aktive og styrkende børneliv har plads, og hvor hvert barn kan være den bedste udgave af sig selv.