Magdalene Haven
 
Om Magdalene haven
Ida i skoven

 

Magdalene Haven er et mindre kommunalt dagtilbud med plads til 24 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn - og vi er en del af område SYD som består af 5 dagtilbud i og omkring Sorø By.

Vores  visioner for læreplanen for 2016-2017 er "Bæredygtighed i børnehøjde" og " Inkluderende børnefælleskaber."

Det daglige hovedfokus i hele huset er altid på kerneopgaven - nemlig at være sammen med børnene og sikre deres trivsel, udvikling og læring.

I børnehaven arbejder vi i 6 ugers temaer , hvor børnene er inddelt i mindre grupper, der bruger hele vores store hus.

Temaerne i 2017 er

 Bevægelse, sang og musik med genbrugsinstrumenter         

Cirkus

Hulebyggeri                           

Fra jord til bord: så, spirre  og høste.

Ol i skoven

Jul i Ma gdalene Haven

 

I vuggestuen arbejder vi med det helt nære og trygge miljø. De mindste har deres egen primære voksen, der kører børnene ind og er med til at gøre dem trygge ved vuggestuelivet.

De lidt større vuggestue børn ( op til 2,10 år) indgår i mindre grupper, hvor der blandt andet arbejdes med deres sproglige udvikling, deres motorik udvikling i deres eget motorik rum.

Vuggestuen har deres egen legeplads men bruger også børnehavens når de er store nok til at færdes der.

                           ...............................................................

I huset har vi  også hver torsdag mellem 9-12, en legestue for forældre, der er på barsel eller selv har valgt at passe deres børn hjemme i en periode hvor alle er velkomne uanset hvor i Sorø de bor.

                         ...................................................................

Vi har ved vores hovedør en bogreol med masser at bøger til voksne, hvor forældre og andre kan bytte deres bøger eller tage en bog som de har lyst til at læse.