Magdalene Haven
 
Om Magdalene haven
Ida i skoven

 

Magdalene Haven er et mindre kommunalt dagtilbud med plads til 36 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn - og vi er en del af område SYD som består af 5 dagtilbud i og omkring Sorø By.

Vores  visioner omhandler  "Bæredygtighed i børnehøjde" og " Stærke børnefælleskaber."

Det daglige hoved fokus i hele huset er altid på kerneopgaven - nemlig at være sammen med børnene og sikre deres trivsel, udvikling,leg og læring.

I hele huset arbejder vi i 6- 8 årlige temaer , som alle børn er alt efter alder og udviklingstrin er en del af.

Temaerne i 2018 er

 Kroppen

Min familie

Miljø

Sø og vand

Fra stald til bord

Bevægelse

Jul i Magdalene Haven

 

I vuggestuen arbejder vi med det helt nære og trygge miljø. De mindste har deres egen primære voksen, der kører børnene ind og er med til at gøre dem trygge ved vuggestuelivet..

Vuggestuen har deres egen legeplads men bruger også børnehavens når de er store nok til at færdes der.

                           ...............................................................

I huset har vi  også hver torsdag mellem 9-12, en legestue for forældre, der er på barsel eller selv har valgt at passe deres børn hjemme i en periode hvor alle er velkomne uanset hvor i Sorø de bor.

                         ...................................................................

Vi har ved vores hovedør en bogreol med masser at bøger til voksne, hvor forældre og andre kan bytte deres bøger eller tage en bog som de har lyst til  at læse. 

I efteråret 2018 har vi følgende arrangementer:

Sommerfest fredag 31. august

Forældremøde torsdag 6.september

Bedsteforældre dag fredag 21.september

Julearrangement torsdag 29. november