Magdalene Haven
 
Aktiviteter

Hele huset arbejder i   6 ugers temaer, som udfolder sig forskelligt om det er vuggestuen, børnehaven eller vores førskolegruppe. 

Temaerne er den røde tråd mellem vores vision om bæredygtighed, vores årsplan, de 6 læreplanstemaer og vores ambitioner om at arbejde i spændet mellem strukturerede læringssituationer, pædagogiske improvisationer og mulighederne for at udvikle sig og lære gennem legen med de andre børn.   

Børnene er inddelt i mindre grupper på tværs af stuerne, og sammen med en voksen gennemgår de det aktuelle tema med de aktiviteter som er indlagt. Grupperne er samlet 2-3 formiddage om ugen og imens har de andre børn mulighed for at vælge at være ude, i motorikrummet, i eventyrrummet eller på stuerne i de aktiviteter, der foregår der.