Krongården
 
Aktiviteter

 

Pædagogiske aktiviteter

Vores pædagogiske aktiviteter i dagligdagen og i gennem året er delt op på stuerne, på værkstederne og i boblegrupper i det vi kalder "Årshjulet".

Stuerne

Hvert barn er tilknyttet en stue med faste voksne. Barnet er på sin stue om morgenen ind til en aktivitet begynder og om eftermiddagen efter legepladstid, indtil barnet bliver hentet.  

Værksteder

I perioden januar-marts, september-november, arbejder vi med værksteder, som børnene – med hjælp fra de voksne – vælger sig på. Vi er i værkstederne hver mandag-onsdag fra 9.00-11.00. Når de har været på et værksted, har de mulighed for at vælge sig på et nyt værksted.

Aktiviteterne i værkstederne er valgt så vi understøtter børnenes udvikling i gennem de seks læreplanstemaer f.eks. sprogligt, motorisk og socialt.

Årshjulet er inddelt i følgende perioder:

 • September - november: Værksteder i børnehave og vuggestue
 • December: Jul i Krongården
 • Januar - marts: Værksteder i børnehave og vuggestue
 • April - juni: Boblegrupper
 • Juni - august: Sommerperioden

Du kan læse mere om de enkelte aktiviteter i menupunkterne til venstre.

Mærkedage
Vi har faste mærkedage, som vi fejrer hvert år:

 • Høstgudstjeneste, som regel i september
 • Julefest for børn, forældre og personale
 • Julefrokost for børnene
 • Fastelavn, med udklædning og tøndeslagning
 • Påske, med påskefrokost for børnene
 • Arbejdslørdag i april
 • Bedsteforældredag, onsdag før Kr. Himmelfartsdag
 • Forældrekaffe, en gang hvert halvår

Desuden har vi en gang årligt besøg af en fotograf, som tager stuebilleder og portrætbilleder.