Sandlyng Børnehus
 
Forældresamarbejde

FORÆLDRESAMARBEJDET

Forældresamarbejdet er en meget vigtig del for barnets trivsel, udvikling og læring, hvor ”de voksne” skal formå at binde de to verdeners ender sammen.

En god kontakt mellem forældre og personale er derfor vigtig for det enkelte barn. Jo bedre kontakt, jo mere oplever barnet kontinuitet, positive følelser og tryghed i dagtilbuddet.

Det er yderst vigtigt, at være løbende i dialog med forældrene om deres barn i hverdagen. Have et tæt samarbejde med forældre om deres barn og de udfordringer der er, ved at afsætte tid til forældresamtaler, hvor samtalerne skal have fokus på relationen, gensidig respekt og en tillidsskabende dialog.

Personalet stiller deres viden om børns læreprocesser og det enkelte barn til rådighed og vejleder forældrene i forhold til at understøtte barnets udvikling og læring. En vigtig faktor her er også at ind drage den viden forældrene har om deres barn.

Vi foretager Marte Meo forløb i institutionen eller derhjemme med videooptagelser som bearbejdes af terapeuten og gennemgås med forældrene i forhold til den videre indsats.

Vi laver diverse arrangementer for forældre og børn såsom, sommerfester, lysfester, fællesspisninger, børns opvisninger af forskellig art, forældremøder, bedsteforældredage m.m. som kan være med til, at forældre bliver engageret i deres barns hverdag