Sandlyng Børnehus
 
Aktivitetskalender 2015
AKTIVITETSKALENDER FOR 2015 I SANDLYNG BØRNEHUS 

 

FEBRUAR 

uge 6 Bevægelsesuge 

6. Fastelavn for børn 


APRIL 

24. Arbejdsfredag kl. 14 - 18 

29. Foredrag om den Narrative tilgang ved Jacob Folke MAJ 29. AFLYST pga for få deltagere

Bedsteforældredag kl. 14 – 16 


JUNI 

19. Sommerfest kl. 18 – 20:30 

23. Sankthansfest for børnene 


AUGUST 

10. Børnehusets fødselsdag 


OKTOBER 

7. Forældremøde 

9. Fællesmotionsdag for alle i huset 


NOVEMBER 

6. Lysfest kl. 17:30 – 20:00 


DECEMBER 

15. Juleteater for børn kl. 10 

18. Juleafslutning med forældrekaffe og Luciaoptog fra kl. 14 – 16