Krongården
 
Om Krongården

Børnehave og vuggestue
Krongårdens Børnehave blev oprettet i 1996. I første omgang flyttede 20 børnehavebørn ind i Rørstensgården den 1. april 1996, hvor de havde til huse indtil bygningerne på Krongårdsvej 2 kunne tages i brug den 16. oktober 1996.

Vuggestuedelen blev oprettet i 2006, i første omgang i tre midlertidlige pavillioner ved Krongårdens parkeringsplads. Vuggestuens bygninger stod klar i marts 2007, hvor 30 vuggestuebørn flyttede ind og Krongården blev dermed en integreret instution.

Krongården udgiver CD
I 2003 udgav Krongården CD'en Dylle Dolle, med sange som børnene selv havde været med til at skrive i forbindelse med et musikprojekt.Med dette projekt ønskede vi at åbne en lille dør til at se musik som en aktiv proces, hvor det enkelte barn blev en aktiv medspiller. Sangene handler om børns hverdag og fantasi og er stadig en del af Krongårdens kultur. I 2006 blev der i forbindelse med et nyt musikprojekt lavet en ny sang og CD'en blev dermed genudgivet.