Krongården
 
Forældreforeningen

Ud over en bestyrelse har vi i Krongården også en forælderforening, som alle forældre til børn i Krongården er med i. Forældreforeningen er repræsenteret ved et udvalg bestående af syv medlemmer og to suppleanter. Medlemmerne vælges for to år ad gangen, mens suppleanterne vælges for et år ad gangen.

Praktisk hjælp og krydderi på hverdagen
Forældreforeningens opgave er at bistå med praktisk hjælp i forbindelse med Krongårdens store arrangementer (julefest, arbejdsdag, sommerfest), og gennem forskellige aktiviteter at samle penge ind til ekstra aktiviteter til børnene i Krongården.

De penge, forældreforeningen samler ind, går til lidt ekstra krydderi på hverdagen for børnene. Fx har forældreforeningen samlet ind til en koncert med Ulla Abdullas Cocobongoband, en redegynge til vuggestuens legeplads, og en af forældrene har sponseret et kastanjetræ til børnehavens legeplads.

Sejltur med Lille Claus på Sorø Sø
Som ny tradition startede forældreforeningen i 2013 på at sende de ældste børnehavebørn - de gule bobler - på sejltur med Lille Claus lige inden sommerferien. Det er tanken at det skal være en fast begivenhed for de største børn, der skal starte i skole efter sommerferien.

Rasmus Klump sparebøssen
Som maskot har Krongården fået en Rasmus Klump sparebøsse, der står på stuerne på skift. Her kan børn og forældre putte overskydende småpenge i, så indsamlingen bliver synlig i hverdagen. I øjeblikket samler Rasmus Klump ind til en mini-fodboldbane på børnehavens legeplads.